SPIGEN ของแท้ของเทียมดูอย่างไร ?
          ปัจจุบันพบว่ามีสินค้าลอกเลียนแบบ SPIGEN  ออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของจริง เราจึงเสนอวิธีการตรวจสอบสินค้า SPIGEN เพื่อป้องกันการถูกหลอกดังต่อไปนี้

1. STICKER SPIGEN THAILAND
2. ชื่อสี ต้องตรงกับตัวสินค้าในกล่อง
3. รหัสสินค้าข้างกล่องกับสติกเกอร์หลังกล่อง(ถ้ามี) ต้องตรงกัน
4. STICKER สคบ. บริษัท เคสเครซี่ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย
5. อย่าลืม!!เก็บใบเสร็จ จากร้านค้าไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าซื้อสินค้าจากทาง SPIGEN ใช้ในการเคลมสินค้ากรณีที่สินค้ามีปัญหา