Mini Cart

เคส SPIGEN Nexus 6P Ultra Hybrid
Check order status / Submit Bank order transfer
Upload success

เคส SPIGEN Nexus 6P Ultra Hybrid

อวดโฉมพร้อมปกป้อง Nexus 6P ของคุณได้อย่างลงตัวด้วย ULTRA HYBRID (อัลทร้า-ไฮบริด) เคสปกป้อง 2 ชั้น ด้วยฝาหลังโพลีคาร์บอเนตใส เคลือบกันรอย ผสานกับบัมเปอร์ TPU คุณภาพเยี่ยม บวกกับเทคโนโลยีกันกระแทก Air Cushion ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Spigen ผลที่ได้คือความลงตัวของที่สุดของการปกป้อง และความสวยงาม

Availability | Out of stock
Brand SPIGEN
As low as ฿750
รายละเอียดสินค้า

Descriptions Configurable

การรับประกัน

EXCHANGE POLICY เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  - สินค้าประเภท เคส รับประกัน 14 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
  - สินค้าประเภท accessories (แท่นชาร์จ สายชาร์จ เป็นต้น) รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
  - สินค้าประเภทฟิล์มของ Spigen รับประกัน 180 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
  - โปรดเก็บกล่องสินค้าและอุปกรณ์ภายในกล่อง พร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับประกัน
  - ไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ละเลย อุบัติเหตุ วัสดุเก่าหรือฉีกขาดตามอายุการใช้งาน เสียหายจากการโดนอุณหภูมิสูง สารละลาย กรด หรือน้ำ
  - ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะในส่วนของตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโทรศัพท์ในทุกกรณีอย่างไม่มีเงื่อนไข
  - การรับประกันครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย บ.เคสเครซี่ เท่านั้น