Mini Cart

วิธีการสมัครสมาชิก


วิธีการสมัครสมาชิก
Create a New Acccount

สมัครสมาชิกผ่านคอมพิวเตอร์

1. คลิกที่ไอคอน เลือก Create an account

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

- ชื่อ นามสกุล
- e-mail ที่จะใช้เข้าสู่ระบบ
- รหัสผ่าน (รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรอย่าง 8 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก และตัวเลข)

3. กดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว และกดที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"

4. ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้า My Account ในหน้านี้ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ เช่น

- เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ อีเมล์
- รายการคำสั่งซื้อ
- ที่อยู่ในการจัดส่ง หรือที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี
- รีเซ็ตรหัสผ่าน
- ลบบัญชีผู้ใช้งาน


สมัครสมาชิกผ่านโทรศัพท์มือถือ

1. คลิกที่ไอคอน  และเลือกแท็บ Account

2. เลือก Create an account

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

- ชื่อ นามสกุล
- e-mail ที่จะใช้เข้าสู่ระบบ
- รหัสผ่าน (รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรอย่าง 8 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก และตัวเลข)

4. ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว และกดที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"

5. ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้า My Account ในหน้านี้ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ เช่น

- เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ อีเมล์
- รายการคำสั่งซื้อ
- ที่อยู่ในการจัดส่ง หรือที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี
- รีเซ็ตรหัสผ่าน
- ลบบัญชีผู้ใช้งาน

Check order status / Submit Bank order transfer
Upload success